Om Oss

Vill du bli medlem i Hallens SnöskoterKlubb kontakta Andreas Bergqvist

tel: 070-258 73 81

 

 

2019-2020

Medlemsavgift: Familj 150 kr, enskild medlem 100 kr.

Vid betalning av avgift var noga att ange namn & adress  OBS Lämna eran mailadress eller om ni mailar Andreas när ni har betalat in Medlemsavgiften.

Bankgiro: 214-0218

Ni kan maila våran Sekretera/ Medlemsansvarig: Andreas Bergqvist. tel: 070-258 73 81. mail: a.bergqvist_87@hotmail.com 

 

Postadress

Hallens Snöskoterklubb
Hallenvägen 30
845 91 Hallen

 

cool cool cool cool cool cool cool cool 

Ordförande: Sara Wörlén. tel: 076-839 13 48  mail: sara_worlen@hotmail.com

Sekretera: Andreas Bergqvist. tel: 070-258 73 81. mail: a.bergqvist_87@hotmail.com

Medlemsansvarig. Andreas Bergqvist

Utbildningsansvarig: Åke Granlöv. 0643-330 40 mail: ake.granlov@gmail.com

Ansvarig för hemsidan. Tony Gunnarsson. 070-428 77 72 eller mail: [javascript protected email address]

 

Skoterledsuppbyggnaden fortgår ständigt med samarbete mellan Snöskoterklubbar, markägare, kommunen och länsstyrelsen, för en positivare utveckling av skoterledssystemet i länet

För att köra snöskoter krävs lägst förarbevis för snöskoter. Högsta tillåtna hastighet 70 km. Visa hänsyn mot både djur och människor.

Den som färdas i terrängen skall anpassa färdväg, hastighet och färdsätt i övrigt så, att människor och djur ej störes i onödan, och att skador på annans mark och växtlighet undvikes. (Terrängkörningslagen §1)

Trafiknykterhetslagstiftningen gäller även när man kör snöskoter. Respektera de terrängkörningsförbud som gäller, både inom vissa större fjällområden, och inom en del mindre områden, i anslutning till friluftsområden och tätorter. Inom de områden som är linjerade råder speciella regler, sök information innan du åker där.

( avgiftsbelagda leder )

Inom förbudsområdena i fjällområdet, är skoterlederna normalt öppna för trafik, fram till den 20 april. Det är förbjudet att medför vapen vid färd med snöskoter. Det är inte tillåtet att köra på allmän väg, annat än kortare sträckor, för att exempelvis korsa en väg. Vid dessa kortare körningar på allmän väg, får inte passagerare sitta på Snöskotern eller i kälken. Högsta tillåtna hastighet vid dessa tillfällen är 20 km.

Snöskoteråkning på oplogade vägar, kan medföra stora problem, i samband med plogningar av dessa vägar. Tänk på att utnyttja lederna i största möjliga utsträckning, även där friåkning är tillåtet.

Mellan kalfjäll och skogsland, vid branta berg, raviner och våtmarker, finns många känsliga biotoper. Vintern är ett nålsöga för de flesta djur, störningar kan leda till svält och död.

Var DU åker och rastar har större betydelse än du tror. Snö som packas redan innan snödjupet är tillräckligt stort, leder till svårigheter för livet under snön.

 

 

 

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)